Print This Page

Dorpshuis Us Honk


Het dorpshuis is eigendom van de Feriening fan Doarpsbelang ‘De Twa Doarpen’ en wordt beheerd door een beheercommissie.
Het is gevestigd in het gebouw wat tot midden jaren ‘50 als lagere school van Wiuwert en Britswert heeft dienstgedaan. Onder hoede van de plaatselijke kerkvoogdij heeft het vanaf 1957 dienstgedaan als jeugdhonk. Na een grondige verbouwing werd het in november 1962 als dorpshuis in gebruik genomen. In 1981/82 is het opnieuw verbouwd en is er o.a. centrale verwarming in aangelegd. In 1993/94 is het ondermeer aan de toenmalige eisen van brandveiligheid aangepast en is de serre aangebouwd en het balkon geplaatst.

Het dorpshuis biedt tijdens het seizoen, wat van begin september tot eind mei loopt, onderdak aan een grote verscheidenheid van vaste gebruikers:
  


- Knutselclub KidsKeunst, de Tafeltennisclub , 50+ club de Utlaet, De bridgeclub en Toneelvereniging ‘de Vriendenkring’.

Ook Dorpsbelang, de buurtvereniging van Britswert, de kerkenraad vergaderen er regelmatig. Daarnaast worden de ruimtes verhuurd voor bijvoorbeeld jamsessies, cursussen van de E.H.B.O.  of, zoals in het verleden, als stemlokaal. Verder is Us Honk de thuisbasis van Building Bridges. Verder worden er bij voldoende belangstelling cursussen van uiteenlopende aard gegeven zoals koken voor mannen, mollenvangen, kerststukjes maken, tuinonderhoud, groendecoratie, en., enz.

Jaarlijks wordt er een culturele avond, een quizavond en een volleybalavond, en een touwtrekwedstijd georganiseerd. In de even jaren in mei wordt een Lente- en Rommelmarkt gehouden, waarvan de opbrengst gebruikt wordt om de grotere uitgaven van te bekostigen.

Het dorpshuis wordt sinds de zomer van 1998 geheel gerund en onderhouden door vrijwilligers. Er zijn o.a. 5 barploegen van 5 à 6 personen die elk één keer in de 5 weken een week ‘dienst’ hebben, er zijn 5 schoonmaakteams die om de beurt het dorpshuis schoonhouden en 7 vrijwilligers die bij toerbeurt de was doen. Ook voor het dagelijks onderhoud zoals de afvalcontainer buiten zetten, een lampje vervangen, bladeren uit de dakgoten halen, zijn vrijwilligers in de weer. Bovendien wordt elk jaar volgens een meerjarenplan het onderhoud binnen en buiten het dorpshuis door vrijwilligers uitgevoerd. Verder zijn er nog velen die incidenteel de helpende hand reiken. Al met al zijn zeker 80 dorpsbewoners op één of andere manier bij het vrijwilligerswerk betrokken.

De beheercommissie bestaat uit:

Saskia Oost Foarsitter
Jan Theunis van Berkum Penningmeester, agenda, post, inkoop
Grietje Bakker Notulen
Mieke Peenstra Vrijwilligers
Erik Elzinga Onderhoud
Fokke Baarda Lid
Coba de Vries Lid


Adresgegevens
Dorpshuis Us Honk:
Terp 3
8636 VA Britswert.
Tel. 06-81215447
Voor boekingen en reserveringen: Jan Theunis v Berkum   06-10948854 of 058-2501655