Print This Page

Nieuws

30-12-15 15 en 16 januari: toniel

Vriendenkring hâld dit jier op 15 en 16 jannewaris de ienakter jûn.

Der wurde twa ienakters spile,www.willem.nl

en troch de veteranen ploech:

Gaswacht

Mear info folget, mar je kin fansels de datum even frij hâlde.