Print This Page

Nieuws

01-12-15 Gasleiding langs Wiuwert en Jeth

In de Leeuwarder Courant van 1 december een artikel over een gasleiding van Oppenhuizen naar Ried.
Over een traject van 25 kilometer wordt op 1.50 meter door Vermillion  een hogedruk transportleiding aangelegd voor aardgas.

Dat gebeurt in twee trajecten nl traject 1Oppenhuizen tot Boazum, en traject 2: Boazum-Ried. Duidelijker is misschien te zeggen grofweg van Sneek via Boazum naar Franeker.

Dit is de link naar het rapport van het  Ministerie van Economische zaken:

(googelen op "gasleiding Oppenhuizen-Ried")

In dat rapport valt over het tracée te lezen, dat de  gastransportleiding van Klaeiterp oostelijk om Wiuwert heen gaat, en west om Jeth naar Wammert.
Daar gaat de leiding onder de Froonackerdyk en de Franekervaart door naar Skrins bij Easterlittens. Het totale project wordt begroot op 16 miljoen euro, is niet strijdig met bestemmingsplannen en grondgeruikers dienen de leiding te gedogen. De leiding wordt gegraven, maar wegen, spoor en vaarten worden met een gestuurde boring gepasseerd. Een uitvoeringsdatum heb ik niet kunnen vinden.