Print This Page

Nieuws

14-09-15 Wealtsje A beste fryske merje

Op de centrale merje-keuring yn Drachten wie der sukses foar Hans en Bokje de Vries fan Klaeiterp.

Harren merje Wealtsje A wie kampioen by de âldere merjes, en  algemien kampioen.

Ut de Ljouwerter krante fan 14 septimber:
"De nieuwe kampioen is van uitzonderlijke klasse. De merrie heeft geweldige acties."

Yn augustus waard it troch Daan Pootjes fokte hynder algemien kampioen op de regio-fokdei fan Blauhûs.