Print This Page

Nieuws

04-05-15 Werkgroep voor glasvezel buitengebied

Op 30 april j.l. organiseerde de gemeente een bijeenkomst over glasvezel in het buitengebied. Na een geslaagde pilot in Hidaard en in Itens-Rien-Hennard-Lytsewierrum ordt nu geprobeerd de overige "witte"gebieden in Littenseradiel aan snel internet te krijgen.
Omdat dit een commerciële activiteit is, kan de gemeente het niet regelen. Maar op deze avond legde Hinke Bouma uit wat het belang van snel internet in het buitengebied is. Bedrijven, veelal boeren, maken vel gebruik van internet. Niet aleen voor de boekhouding, maar bijvoorbeeld ook om een kalvende koe in de gaten te houden.

De eigenaar van de Bed en Breakfast in Itens zat in de werkgroep daar; hij legt het belang voor zijn bedrijf uit, en ook wat er allemaal bij kwam kijken om in Itens e.o.glasvezel te krijgen.

Momenteel zijn er goede subsidie mogelijkheden in Friesland, eer wordt veel Nuon geld ingestoken. Dat is ook de enige kans om
snel internet in het buitengebied te krijgen, want voor commerciële bedrijven is het niet rendabel om al die boerderijen aan te sluiten.

Heel belangrijk hierbij is dat zo veel mogelijk mensen aangeven dat ze glasvezel willen. Dat kan door je geheel vrijblijvend aan te melden bij Friesland Ring. www.fryslanring.nl


Meer informatie over dit project op www.littenseradiel.nl