Print This Page

Nieuws

13-04-15 Boek over onderduikers gepresenteerd

"Zoo gelukkig dat wij elkaar nog hebben"is de titel van het nieuwste  boek van Aly van der Mark
Waarom is dat nieuws voor deze site? Omdat de laatste hoofdstukken van het boek gaan over haar tijd in de Tweede Wereldoorlog in Easterlittens en Britswert.
Mevr. v.d. Marks ouders woonden bij het uitbreken van de oorlog in Rotterdam. Vanwege bombardement en honger kwam haar moeder met de kleuter Aly naar familie in Easterlittens, en later in het hok van familie Keuning op Kromwâl. (Nu het huis van Freark en Klaasje) Haar ouders, Tiele- nog in Rotterdam  en Sjoukje van der Mark op Krowâl schreven elkaar natuurlijk brieven in die jaren, en die brieven zijn onlangs teruggevonden, en de basis voor het boek.

Aan het boek werkte onder anderen Johannes Keuning mee, destijds het onderduikadres. De nu 94 jarige Keuning kreeg daarom zaterdag in het verzetsmuseum het eerste exemplaar aangeboden.

Een paar feitjes: Friesland heeft in totaal 40.000 honger-evacuees opgevangen. In Britswert, dat in de oorlog ongeveer 150 inwoners had, zijn in totaal 280 onderduikers en evacuees geweest.
Vrijwel iedereen had ze dan ook, en van een enkeling kon Aly het verhaal nog uit hun eigen mond horen.

Daarom: een mooi boek voor iedereen die zich interesseert voor de geschiedenis van Britswert; het verhaal van Wiuwert zal niet veel anders zijn.