Print This Page

Nieuws

28-05-14 Een oud vrachtschip komt terug naar Kromwal.

Deze uitnodiging viel in Britswert onlangs in de bus.

Enkele maanden geleden kwamen twee heren bij Maud en Frits aan de deur. Eén van hen was Jelmer Kuiper, voormalig directeur van het Scheepvaartmuseum in Sneek. Hij had Mr. Graeme Heap bij zich. Deze Engelsman bezit een schip, dat 100 jaar geleden op de scheepshelling op Kromwâl gebouwd is. Destijds was het huis van Frits en Maud een scheepshelling.

Dit schip voer van Britswert met kaas uit het pakhuis van Els en Niek en soms met passagiers naar Londen. Het schip ligt nu in de Thames  en is geheel gerestaureerd. Mr. Graeme vaart met het schip naar Friesland en zijn idee is het op 15 juni om 14.00 uur opnieuw te dopen op de Helling. Maud en Friuts stellen dit historische terrein hiervoor beschikbaar en mr Heap nodigt alle bewoners van Kromwâl en Britswert uit om hierbij aanwezig te zijn.

Het schip is indertijd te water gelaten als `De Jonge Bouke`, maar heet nu Àzolla.

Wie aanwezig wil zijn, moet zich eigenlijk even aanmelden met een mailtje naar   graemeheap4@gmail.com.  (rsvp is gebruikelijk in Engeland en betekent antwoord alstublieft )

Voor wie meer wil weten over de geschiedenis van de helling, is er een mooie website,  www.skutsjehistorie.nl. Daar staat heel veel over de diverse werfbazen van Kromwal en wat er gebouwd werd. De laatste eigenaren waren de broers Symen en Ids van der Werf en hun zus Dieuwke. Ids is de pake van Gjalt van der Hem van Jeth, want zijn moeder Geertje is een dochter van de werfbaas. Volgens Gjalt was de werf er al 600 jaar geleden. De familie van der Werf heeft spullen uit de werf beschikbaar gesteld aan het Fries Scheepvaartmuseum, en er ligt ook een in Britswert gebouwd schip in Enkhuizen.


Deze foto's heeft Mr Graeme gestuurd.