Print This Page

Nieuws

20-11-13 Haventje Britswert

11 november 2013 is de gemeente Littenseradiel begonnen met de uitbreiding van het haventje in Britswert. Het is intussen op diepte gebracht, en er zijn meerpalen de grond ingedrukt. De grond is echter nog niet afgevoerd. Wel is de boteninlaat al duidelijk zichtbaar, links op de foto. Uiteindelijk moeten er een aantal goed toegankelijke steigers komen, parkeerruimte en een bank. Verder is in de vergadering van Dorpsbelang gevraagd om aandacht voor de verkeersveiligheid, omdat de uitrit van het haventje op een beetje onoverzichtelijk punt zit.

Het haventje is voor algemeen gebruik.

Bijgaand een forto van de haven op 18 november 2013.